NEWS&PROGRESS

 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด จัดกิจกรรม "Framing Pressed Flower Workshop"  เน่ืองเดือนแห่งความรักให้กับลูกบ้านโครงการเดอะ ดิโพลแมท สาทร โดยมอบสิทธิพิเศษให้ผู้โชคดีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 24 สิทธิ์เท่านั้น  เมื่อวันที่ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการ The Commons ทองหล่อ 17